Het Pand

De oude schuilkerk, met dame in het Nicodemuspoortje. De geschiedenis van het pand:

De Schuilkerk of Vermaning is een voormalig kerkgebouw van de Doopsgezinden en een rijksmonument aan de Weststraat in Ouddorp. Het gebouw is in 1598 gebouwd als woonhuis en in 1620 in gebruik genomen als schuilkerk. Eeuwenlang waren in Ouddorp slechts twee kerken, de Hervormde dorpskerk en de Doopsgezinde kerk. In de 16e en 17e mochten Doopsgezinden hun godsdient niet zichtbaar uitoefenen en om die reden zijn veel zogenaamde Schuilkerken ontstaan. Naast het gebouw is een poort, het Nicodemuspoortje, de toegang tot het kerkje. De eerste predikant van de Doorpsgezinden was in 1638 ene Stoffel Kole.

Tussen 1987 en 1991 groeide het aantal leden (dat jarenlang stabiel was gebleven), van 19 naar 73. Besloten werd tot de bouw van een nieuw kerkgebouw. De gemeente van Ouddorp is een van de weinige Doopsgezinde gemeenten die nog groei vertonen en telt tegenwoordig enige honderden leden. Na het vertrek uit de Schuilkerk in 1992 werd in het pand een modezaak gevestigd. Het oude kerkinterieur is echter bijna geheel intact gelaten.

 

De geschiedenis van de Heerenstraat / Weststraat :

De  ”’Weststraat”’ is een straat in de Zuid-Hollandse plaats Ouddorp. De straat is een van de vier straten waaruit de kerkring bestaat. Vandaar loopt de straat uit in westelijke richting. Tot begin 20e eeuw werd de straat ook wel ”’Heerenstraat”’ genoemd. Langs de Weststraat staan een aantal gemeentelijke- en rijksmonumenten. Tegenwoordig zijn veel winkels langs de straat gevestigd. De laatste jaren wordt de horeca-functie, met bijbehorende terrassen belangrijker.

De Weststraat was een van de voornaamste straten van het dorp. Komende vanaf de Raadhuisstraat (vroeger: Kerkstraat), staat rechts het Raadhuis van Ouddorp, in 1904 gebouwd op het kerkhof van de Hervormde Kerk. Architect van het raadhuis is Tjeerd Kuipers. Het tweede huis links is de voormalige schuilkerk of vermaning van de doopsgezinde kerk. Huisnummer 5 tot en met 15 waren ooit alle eigendom van Keesje Bok (Kees van der Bok). In de pandjes was jarenlang een warenhuis gevestigd, in de volkmond, de ”Rommelbok” genaamd.

 

Bron: Wikipedia